Política de privacitat

Política de cookies
Aquesta pàgina web usa cookies. Les cookies d'aquest lloc web s'usen per a personalitzar el contingut i els anuncis, oferir funcions de xarxes socials i analitzar el trànsit. A més, compartim informació sobre l'ús que faci del lloc web amb els nostres partners de xarxes socials, publicitat i anàlisi web, els qui poden combinar-la amb una altra informació que els hagi proporcionat o que hagin recopilat a partir de l'ús que hagi fet dels seus serveis. Vostè accepta les nostres cookies si continua usant aquesta pàgina web. Les cookies són petits arxius de text que les pàgines web poden utilitzar per a fer més eficient l'experiència de l'usuari. Aquesta web utilitza cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari. Cookies de tercers: Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè vostè pugui punxar en botons del tipus M'agrada o Compartir. La llei afirma que podem emmagatzemar cookies en el seu dispositiu si són estrictament necessàries per al funcionament d'aquesta pàgina. Per a tots els altres tipus de cookies necessitem el seu permís. Les cookies són petits arxius de text que les pàgines web poden utilitzar per a fer més eficient l'experiència de l'usuari.
Política de Privacitat
D'acord amb el que s'estableix en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, l'informem que les dades sol·licitades a través dels formularis que acompanyen a aquesta web no s'emmagatzemen ni es comparteixen amb tercers. L'interessat tenen la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades subministrades, en els termes establerts en la Llei, dirigint-se al Responsable del Fitxer de Dades a través del nostre formulari de contacte. L'acceptació perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme als quals disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre.
Avís Legal
L'empresa informa l'usuari que el tractament de totes les dades de caràcter personal es realitza de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal. Les dades de caràcter personal facilitats per l'usuari a través de les nostres pàgines, mitjançant formularis o enviament de correus electrònics quedaran registrats i s'incorporaran a un fitxer, del qual és responsable l'empresa, amb la finalitat de gestionar les peticions formulades, així com la relativa al manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica que pugui establir-se entre les parts, així com per a remetre-li informació sobre béns o serveis la contractació dels quals pugui ser del seu interès. Les dades proporcionades no seran cedits a tercers i no seran utilitzats amb una altra finalitat que la de la realització del servei. En aquells supòsits d'usuaris menors d'edat que desitgin incorporar dades de caràcter personal en els formularis de la website de l'empresa, serà requisit necessari el previ consentiment dels seus pares o tutors, exonerant-se a l'empresa de qualsevol classe de responsabilitats derivades de l'incompliment d'aquest requisit. En qualsevol moment, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, des del nostre formulari de contacte . D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a través de les nostres pàgines web són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual. L'empresa es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, l'empresa anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant-li, en cas que sigui necessari, l'acceptació d'aquests canvis. En compliment del deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l'empresa titular d'aquest website és Òscar Carrasquer Sancho, les oficines centrals del qual estan situades a Riu Garona 1, amb número de C.I.F: ES43745022B. Amb les següents formes de contacte: telèfon 676-200-300 i correu info@dissenyweblleida.cat. Ús del portal El website proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") en Internet pertanyents a l'empresa o als seus llicenciadors, als quals l'USUARI pot tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús que realitzi del website. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d'aquest registre a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de Blog, fòrums de discussió o grups de notícies) que l'empresa ofereix o pogués oferir a través del seu website i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'empresa, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L'empresa es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l'empresa no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació. Així mateix, l'empresa no comparteix necessàriament ni es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors a través del seu website.
info@dissenyweblleida.cat